Paralyzing CaskQ
Paralyzing Cask

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tylko silne rozproszenia

Rzuca beczułką z paraliżującym proszkiem, która odbija się rykoszetem pomiędzy wrogimi jednostkami, ogłuszając trafione cele i zadając im obrażenia.

Cel może zostać uderzony większą liczbę razy, pod warunkiem, że między uderzeniami pocisk odbije się od innej jednostki.

DAMAGE: 75 / 100 / 125 / 150
CZAS TRWANIA OGŁUSZENIA (BOHATER): 1
CZAS TRWANIA OGŁUSZENIA (CREEP): 5
OBRAŻENIA (BOHATER): 50
ODBICIA: 2 / 4 / 6 / 8
CAST POINT 0.35s
Cooldown icon20 / 18 / 16 / 14
Mana icon80 / 100 / 120 / 140
Witch Doctor utylizuje kości upadłych sojuszników i wrogów, używając prochów jako składnika do arsenału jego uroków oraz alchemii.
Voodoo RestorationW
Voodoo Restoration

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target, Toggle

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:Yes

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Witch Doctor skupia swoją magię na leczeniu pobliskich sojuszniczych jednostek, co kosztuje go manę w każdej sekundzie, w której Voodoo Restoration jest aktywne.

Leczenie odbywa się co %heal_interval% s.

Może leczyć jednostki niewrażliwe na czary.

MANA NA SEKUNDĘ: 8 / 12 / 16 / 20
PROMIEŃ: 500
LECZENIE: 16 / 24 / 32 / 40
Cooldown icon0
Mana icon35 / 40 / 45 / 50
Hokus pokus Zharvakka nie ogranicza się tylko do nakładania klątw na przeciwników i jest całkiem zaawansowany przy leczeniu dolegliwości.
MaledictE
Maledict

UMIEJĘTNOŚĆ:Point Target

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Przeklina wszystkich wrogich bohaterów na niewielkim obszarze, przez co otrzymują oni określoną liczbę punktów obrażeń co sekundę, a także dodatkowe obrażenia co 4 sekundy bazujące na zdrowiu utraconym od początku działania klątwy.

Jeśli zdrowie przeklętego bohatera zwiększyło się do wartości większej niż sprzed rzucenia Maledict, obrażenia od dodatkowego impulsu wyniosą 0.

DAMAGE: 7 / 14 / 21 / 28
PROMIEŃ: 180
CZAS TRWANIA: 0
DODATKOWE OBR. ZA TRACONE ZDROWIE: 16% / 24% / 32% / 40%
CAST POINT 0.35s
Cooldown icon30 / 26 / 22 / 18
Mana icon105 / 110 / 115 / 120
Pewne zaklęcia voodoo mogą spowodować, że wróg będzie żałował zbliżenia się do Witch Doctora.
Death WardR
Death Ward

UMIEJĘTNOŚĆ:Channelled, Point Target

RODZAJ OBRAŻEŃ:Fizyczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:Yes

INKANTACJA - Tworzy zabójczego warda, który będzie atakował wrogich bohaterów w swoim zasięgu ataku. Trwa maksymalnie [8] s.

Ulepszenie z Aghanim'a: Ataki Death Warda mają efekt True Strike i odbijają się pomiędzy pobliskimi wrogami.

Death Ward jest nietykalny, zostaje zniszczony wyłącznie, jeśli inkantacja Witch Doctora zostanie przerwana albo upłynie jej czas trwania.

Death Warda można kontrolować, by atakował wybrane cele.

Death Ward atakuje co 0,22 sekundy.

OBRAŻENIA: 85 / 135 / 185
ZASIĘG ATAKU: 700
CAST POINT 0.35s
Cooldown icon80
Mana icon200
Witch Doctor wykonuje rytualny taniec z rodzaju tych, które nawiedzają w snach osoby będące w stanie go zrelacjonować.

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
+60 pkt. obrażeń Death Warda
25
Voodoo Restoration leczy także 1.2% maks. zdrowia/s
+15% obrażeń od impulsów Maledict
20
+100 jedn. zasięgu ataku Death Warda
+80 jedn. obszaru działania Maledict
15
+2 do liczby odbić Paralyzing Cask
+5 pkt. pancerza
10
+60 pkt. obrażeń
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
18 +2.313 +1.422 +3.3
Szybkość ruchu300
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja1.82
Podstawowy czas ataku1.7
Obrażenia51 - 61
Czas ataku0.4