WaveformQ
Waveform

UMIEJĘTNOŚĆ:Point Target

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

Morphling rozpuszcza się w ciecz i przewala się falą w linii prostej, zadając obrażenia wrogim jednostkom na swojej drodze. Podczas trwania Waveform Morphling jest nietykalny.

DAMAGE: 75 / 150 / 225 / 300
CAST POINT 0.25s
20 / 17 / 14 / 11
130
Obfita powódź zabiera wrogów siłą.
Adaptive Strike (Agility)W
Adaptive Strike (Agility)

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

Wystrzeliwuje w kierunku wskazanej wrogiej jednostki wodną falę zadającą obrażenia bazowe oraz dodatkowe obrażenia na podstawie Zręczności Morphlinga razy mnożnik. Jeśli Morphling posiada o 50% więcej Zręczności niż Siły, używany będzie maksymalny mnożnik Zręczności.

Sprawia również, że na umiejętność Adaptive Strike (Siła) zostanie nałożony 3.0-sekundowy czas oczekiwania.

Pocisk porusza się z szybkością 1150.0 jednostek.

BAZOWE OBRAŻENIA: 40 / 50 / 60 / 70
MIN. MNOŻNIK OBRAŻEŃ: 0.5
MAKS. MNOŻNIK OBRAŻEŃ: 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5
CAST POINT 0.25s
10
50 / 60 / 70 / 80
Morphling przyzywa drzemiące w nim żywioły, by falami druzgotać swoich wrogów.
Adaptive Strike (Strength)E
Adaptive Strike (Strength)

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tylko silne rozproszenia

Wystrzeliwuje w kierunku wskazanej wrogiej jednostki wodną falę ogłuszającą i odrzucającą cel do tyłu na podstawie Siły Morphlinga. Jeśli Morphling posiada o 50% więcej Siły niż Zręczności, nakładane jest ogłuszenie/odrzucenie o maksymalnym czasie trwania/dystansie.

Sprawia również, że na umiejętność Adaptive Strike (Zręczność) zostanie nałożony 3.0-sekundowy czas oczekiwania.

Pocisk porusza się z szybkością 1150.0 jednostek.

MIN. OGŁUSZENIE: 0.5
MAKS. OGŁUSZENIE: 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
MIN. ODRZUCENIE: 100
MAKS. ODRZUCENIE: 500
CAST POINT 0.25s
10
50 / 60 / 70 / 80
Morphling przyzywa drzemiące w nim żywioły, by falami druzgotać swoich wrogów.
Attribute Shift (Agility Gain)D
Attribute Shift (Agility Gain)

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target, Toggle

Morphling zmienia swoją postać, pobierając punkty Siły i zamieniając je na punkty Zręczności. Proces jest odwracalny. Dodatkowe punkty w Attribute Shift zwiększają tempo zmiany statystyk. Przyznaje pasywną premię do Zręczności.

Attribute Shift nie może przemienić statystyk z przedmiotów.

Podniesienie poziomu przypływu Zręczności podniesie również poziom przypływu Siły.

PREMIA DO ZRĘCZNOŚCI: 3 / 5 / 7 / 9
SZYBKOŚĆ PRZEMIANY ATRYBUTÓW: 3 / 6 / 12 / 24
KOSZT MANY NA SEKUNDĘ: 10
0
Przemieszczanie się wody czyni trudnym rozpoznanie natury Morphlinga.
Attribute Shift (Strength Gain)F
Attribute Shift (Strength Gain)

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target, Toggle

Morphling zmienia swoją postać, pobierając punkty Zręczności i zamieniając je na punkty Siły. Proces jest odwracalny. Dodatkowe punkty w Attribute Shift zwiększają tempo zmiany statystyk. Przyznaje pasywną premię do Siły.

Attribute Shift nie może przemienić statystyk z przedmiotów.

Zwiększenie poziomu umiejętności Strength Gain zwiększy również poziom Agility Gain.

PREMIA DO SIŁY: 3 / 5 / 7 / 9
SZYBKOŚĆ PRZEMIANY ATRYBUTÓW: 3 / 6 / 12 / 24
KOSZT MANY NA SEKUNDĘ: 10
0
Przemieszczanie się wody czyni trudnym rozpoznanie natury Morphlinga.
MorphR
Morph

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:Yes

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Morphling zmienia swoją formę na wizerunek wskazanego wroga, zyskując jego podstawowe umiejętności o zmniejszonym koszcie many. Podczas trwania umiejętności można przełączać się między postacią wroga a własną.

Nie możesz użyć Morph na sobie.

Morph won't copy Shard/Scepter abilities unless Morphling owns the respective item.

CZAS TRWANIA: 20
TARGET STATS STOLEN: 20%
SPELL AMPLIFICATION STOLEN (INT): 20%
ATTACK SPEED STOLEN (AGI): 50%
STATUS RESIST STOLEN (STR): 35%
CAST POINT 0.25s
140 / 100 / 60
50
Patrzenie się w Morphlinga tworzy odbicie, które imituje obserwatora.
Morph ReplicateR
Morph Replicate

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Przełącza postać Morphlinga między własną a zreplikowanego wroga.

1
0

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
Attribute Shift podczas ogłuszenia
25
+2 do liczby ładunków Waveform
Waveform atakuje cele
20
+20 pkt. Siły
+15 pkt. Zręczności
15
+16 s czasu trwania Morph
+250 jedn. zasięgu Waveform
10
+15% odporności na magię
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
22 +3.024 +3.919 +1.8
Szybkość ruchu285
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja1.36
Podstawowy czas ataku1.5
Obrażenia33 - 42
Czas ataku0.5