Grave ChillQ
Grave Chill

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Visage wysysa ze wskazanej jednostki szybkość ruchu i ataku, przywłaszczając je sobie.

Dwa efekty mogą zostać usunięte osobno przez oczyszczenie.

Uzyskana szybkość jest niezależna od szybkości utraconej przez cel.

Familiary w promieniu %radius% jednostek od Visage'a będą otrzymywać obecną redukcję obrażeń z Grave Chill.

CZAS TRWANIA: 6.0
WYSYSANIE SZYBKOŚCI RUCHU: 17% / 23% / 29% / 35%
WYSYSANIE SZYBKOŚCI ATAKU: 34 / 46 / 58 / 70
CAST POINT 0.2s
Cooldown icon16 / 14 / 12 / 10
Mana icon90
Ciepło słońca nigdy nie dociera w chłodny mrok Wąskiego Labiryntu.
Soul AssumptionW
Soul Assumption

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

Visage zbiera ładunki esencji duszy za każdym razem, gdy pobliscy bohaterowie otrzymają obrażenia większe niż 110. Gdy esencja jest uwolniona, zadaje podstawowe obrażenia oraz dodatkowe za każdy zebrany ładunek.

Ładunki są przyznawane tylko za instancje obrażeń większe niż %damage_min% pkt. i mniejsze niż %damage_max% pkt. zadane przez graczy lub Roshana. Samookaleczanie ani obrażenia z Soul Assumption nie są uznawane.

Soul Assumption nie można uniknąć.

BAZOWE OBRAŻENIA: 20
OBRAŻENIA NA ŁADUNEK: 75
MAKS. ŁADUNKÓW: 3 / 4 / 5 / 6
CZAS TRWANIA ŁADUNKU: 6.0
PRÓG OBRAŻEŃ: 110
PROMIEŃ OBRAŻEŃ: 1375
CAST POINT 0.2s
Cooldown icon4
Mana icon170 / 160 / 150 / 140
Zebrane dusze umarłych wyciągają ręce, aby wciągnąć kolejne w swój krąg.
Gravekeeper's Cloak
Gravekeeper's Cloak

UMIEJĘTNOŚĆ:Passive

Visage wytwarza wielowarstwową barierę chroniącą przed obrażeniami. Gdy otrzymuje obrażenia od gracza, pojedyncza warstwa ulega zniszczeniu. Warstwy odnawiają się z czasem.

Warstwa jest zdejmowana za każdym razem, gdy bohater otrzyma obrażenia większe niż minimalne, które nie zostały zadane sobie samodzielnie oraz zostały zadane przez jednostkę kontrolowaną przez gracza.

Familiary w zasięgu %radius% jednostek od Visage'a będą otrzymywać obecną redukcję obrażeń z Gravekeeper's Cloak.

MAKS. WARSTW: 4
REDUKCJA OBRAŻEŃ NA WARSTWĘ: 8% / 12% / 16% / 20%
CZAS ODNAWIANIA WARSTWY: 6 / 5 / 4 / 3
MINIMALNE OBRAŻENIA: 40
Twarde łuski Visage'a łączą właściwości duchów i kamienia, stając się niemal niewrażliwymi na ostrza i ataki magiczne.
Stone FormD
Stone Form

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

After a short delay, the nearest Familiar turns into stone and smashes into the ground, stunning and damaging all targets in the area. The Familiar becomes invulnerable, and will regain its health very rapidly. After 6.0 seconds, the Familiar will automatically leave Stone Form.

Chociaż Stone Form nie można rozproszyć, to ogłuszenie przez nie spowodowane może zostać usunięte przez silne rozproszenia.

PROMIEŃ OGŁUSZENIA: 350
OBRAŻENIA: 60 / 100 / 140
CZAS TRWANIA OGŁUSZENIA: 1.0 / 1.25 / 1.5
PREMIA DO REGENERACJI: 150 / 175 / 200
CAST POINT 0s
Cooldown icon0
Mana icon0
Summon FamiliarsR
Summon Familiars

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

Przywołuje dwa Familiary, które walczą dla Visage'a. Familiary posiadają umiejętność Stone Form, która zamienia je w skałę, ogłuszając wrogów po wylądowaniu. Podczas bycia w Stone Form Familiary są nietykalne oraz szybko regenerują zdrowie. Zabicie Familiara zapewnia dużą ilość złota.

Ulepszenie z Aghanim'a: Przywołuje dodatkowego familiara.

Ponowne użycie tej umiejętności zastąpi obecnie przyzwane Familiary.

Familiary w zasięgu Visage'a będą otrzymywać premie z Gravekeeper's Cloak i Grave Chill.

ZDROWIE: 500 / 600 / 700
SZYBKOŚĆ FAMILIARA: 430
OBRAŻENIA OD ATAKU FAMILIARÓW: 20 / 40 / 60
FAMILIARY (SCEPTER): 3
CAST POINT 0s
Cooldown icon130
Mana icon150
Strażnicy Wąskiego Labiryntu - chowańce Necro'lica - trzymają pieczę nad jego domeną.

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
+1 do liczby przyzywanych Familiarów
25
-2 s odnawiania Gravekeeper's Cloak
+50 jedn. szybkości ruchu Familiarów
20
+25 pkt. obrażeń od Soul Assumption na ładunek
Soul Assumption atakuje 2 cele(-ów)
15
-3 pkt. zepsucia pancerza
+30 pkt. obrażeń
10
+100 jedn. zasięgu czarów
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
22 +2.811 +1.322 +2.9
Szybkość ruchu285
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja-0.46
Podstawowy czas ataku1.7
Obrażenia45 - 55
Czas ataku0.46