ReflectionQ
Reflection

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Terrorblade tworzy nietykalne, mroczne odbicia wszystkich pobliskich wrogich bohaterów. Zostają oni spowolnieni, a odbicia atakują ich.

Iluzje stworzone przy użyciu tej zdolności są nietykalne i nie można obrać ich na cel.

Iluzje mogą atakować tylko swoje źródło.

CZAS TRWANIA ODBICIA: 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5
OBRAŻENIA OD ODBICIA: 40% / 60% / 80% / 100%
SPOWOLNIENIE RUCHU: 20%
PROMIEŃ: 900
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon22 / 20 / 18 / 16
Mana icon50
We fraktalnym więzieniu Foulfell Terrorblade nauczył się prawdy ze starej bajki: jesteś swoim najgorszym wrogiem. Teraz tej lekcji uczy innych.
Conjure ImageW
Conjure Image

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

Tworzy iluzję Terrorblade'a, która zadaje obrażenia.

CZAS TRWANIA ILUZJI: 34.0
OBRAŻENIA OD ILUZJI: 30% / 40% / 50% / 60%
OBRAŻENIA ZADAWANE ILUZJOM: 360.0%
CAST POINT 0.15s
Cooldown icon16
Mana icon70 / 75 / 80 / 85
Jest tylko jedna gorsza rzecz od stawiania czoła Terrorblade'owi. Stawianie czoła WIELU Terrorblade'om!
MetamorphosisE
Metamorphosis

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Terrorblade ulega przemianie w potężnego demona atakującego z dystansu. Wszystkie iluzje bohatera w promieniu 1200 jednostek również ulegną przemianie.

Umiejętność ulepszana przez Aghanim's Scepter.

Ulepszenie z Aghanim'a: Rzucanie Metamorphosis stworzy falę rozchodzącą się we wszystkie strony. Trafieni wrodzy bohaterowie zostaną przerażeni.

Czas oczekiwania Manta Style będzie zależał od tego czy Terrorblade był w formie walczącej wręcz, czy na dystans podczas użycia przedmiotu.

CZAS TRWANIA: 40 / 44 / 48 / 52
CZAS TRANSFORMACJI: 0.35
BAZOWY CZAS ATAKU: 1.5
ZASIĘG ATAKU: 550
PREMIA DO OBRAŻEŃ: 20 / 40 / 60 / 80
UTRATA SZYBKOŚCI RUCHU: 30
PROMIEŃ AURY DLA ILUZJI: 1200
CZAS TRWANIA PRZERAŻENIA (SCEPTER): 3.75
PROMIEŃ FALI (SCEPTER): 1600
CAST POINT 0s
Cooldown icon155
Mana icon100
Ach, temperament. Gniew wzrasta i przejmuje kontrolę. Poznaj Terrorblade'a od najgorszej strony.
SunderR
Sunder

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

Wyrywa życie z Terrorblade'a oraz wskazanego bohatera, zamieniając procentowe wartości ich obecnego zdrowia. Poziom punktów życia nie może przez to spaść poniżej określonego minimum.

MINIMALNE ZDROWIE PO ZAMIANIE: 35% / 30% / 25%
CAST POINT 0.35s
Cooldown icon120 / 80 / 40
Mana icon200 / 100 / 50
Nie potrzebowałeś tego życia, nieprawdaż? Demoniczny łotr kradnie to, co jest ci najbliższe.

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
+300 jedn. zasięgu ataku podczas Metamorphosis
25
-35 sekund czasu oczekiwania na Sunder
-8 sekund czasu oczekiwania na Reflection
20
+10 pkt. do wszystkich atrybutów
+25 jedn. szybkości ataku
15
+250 pkt. zdrowia
15% szansy na unik
10
+20 jedn. szybkości ruchu
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
15 +1.722 +4.819 +1.6
Szybkość ruchu310
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja10.08
Podstawowy czas ataku1.5
Obrażenia48 - 54
Czas ataku0.3