SwashbuckleQ
Swashbuckle

UMIEJĘTNOŚĆ:Point Target

RODZAJ OBRAŻEŃ:Fizyczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:Yes

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Celowanie wektorowe. Pangolier przeskakuje w kierunku wskazanego miejsca, a następnie atakuje wszystkich wrogów we wskazanym kierunku kilkoma szybkimi cięciami.

Te cięcia mogą aktywować umiejętność Lucky Shot.

Ataki ze Swashbuckle mogą aktywować modyfikatory ataku.

Rzucenie Swashbuckle, kiedy aktywne jest Rolling Thunder, spowoduje opuszczenie formy kuli.

ZASIĘG SKOKU: 1000
ZASIĘG CIĘĆ: 900
OBRAŻENIA NA UDERZENIE: 24 / 42 / 60 / 78
SZEROKOŚĆ CIĘĆ: 125
LICZBA UDERZEŃ: 4
CAST POINT 0s
Cooldown icon20 / 16 / 12 / 8
Mana icon80 / 90 / 100 / 110
Zwinniejsze od języka Pangoliera jest tylko jego ostrze.
Shield CrashW
Shield Crash

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Pangolier wyskakuje w powietrze, po czym uderza w ziemię, zadając obrażenia wszystkim wrogom w pewnym promieniu. Otrzymuje on na krótki czas procentową redukcję otrzymywanych obrażeń za każdego trafionego wrogiego bohatera.

Jeżeli podczas trwania umiejętności Rolling Thunder zostanie użyta umiejętność Shield Crash, zachowuje ona ruch do przodu i pozwala na przeskakiwanie przez ściany lub klify.

Umiejętność ulepszana przez Aghanim's Scepter.

Ulepszenie z Aghanim'a: Powoduje, że użycie Shield Crash rzuca Swashbuckle wykonujące 2 ataki w cztery strony pod kątem prostym dookoła twojego bohatera.
OBRAŻENIA: 75 / 150 / 225 / 300
REDUKCJA NA BOHATERA: 9% / 12% / 15% / 18%
CZAS TRWANIA REDUKCJI: 10.0
CAST POINT 0s
Cooldown icon19 / 17 / 15 / 13
Mana icon90 / 100 / 110 / 120
Pangolier pokazuje prawdziwy pazur dopiero wtedy, kiedy jest otoczony wrogami.
Lucky Shot
Lucky Shot

UMIEJĘTNOŚĆ:Passive

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Pangolier rzuca kością i pozwala losowi zadecydować o przyszłości swych wrogów. Zapewnia szansę na spowolnienie, nałożenie efektu uciszenia i zredukowanie pancerza.

SZANSA: 17%
CZAS TRWANIA: 2 / 3 / 4 / 5
SPOWOLNIENIE: 35%
REDUKCJA PANCERZA: 3 / 4 / 5 / 6
Rolling ThunderR
Rolling Thunder

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Pangolier zwija się w odporną na magię kulę, po czym zaczyna się toczyć. Podczas toczenia porusza się ze zwiększoną szybkością i może przemieszczać się przez drzewa, ale posiada ograniczone tempo obrotu. Wjazd we wrogów powoduje odrzucenie ich, zadanie im obrażeń oraz ogłuszenie ich, kiedy wylądują.

Zderzenie ze ścianą lub klifem powoduje chwilową przerwę w poruszaniu się, podczas której Pangolier zmienia kierunek ruchu.

TYP ROZPROSZENIA: zwykłe

Dany wróg może zostać ogłuszony kilkukrotnie podczas jednego użycia umiejętności, ale kolejne ogłuszenie nie może zostać nałożone przed upływem czasu trwania poprzedniego.

DAMAGE: 200 / 275 / 350
CZAS TRANSFORMACJI: 1.2
SZYBKOŚĆ TOCZENIA SIĘ: 600.0
PROMIEŃ: 150
CZAS TRWANIA OGŁUSZENIA: 1.0 / 1.25 / 1.5
DYSTANS ODRZUCENIA: 150
CZAS TRWANIA: 8.0
CAST POINT 1.2s
Cooldown icon70
Mana icon100 / 150 / 200
Tam, gdzie jego przodkowie znajdowali tylko schronienie, Pangolier widział możliwości...
Stop RollingR
Stop Rolling

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

Stać!

Donté Panlin zatrzymuje się, kiedy tylko chce.

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
-35 s czasu oczekiwania na Rolling Thunder
25
-3 sekundy czasu oczekiwania na Swashbuckle
+20 pkt. Siły
20
+40 pkt. obrażeń od Swashbuckle
+2 s czasu trwania Rolling Thunder
15
2 s czasu oczekiwania na Shield Crash w formie kuli
+300 jedn. odległości cięcia ze Swashbuckle
10
+3 regenerowane pkt. many
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
17 +2.518 +3.216 +1.9
Szybkość ruchu305
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja3.52
Podstawowy czas ataku1.7
Obrażenia51 - 57
Czas ataku0.33