Fortune's EndQ
Fortune's End

UMIEJĘTNOŚĆ:Channelled, Unit Target

DZIAŁA NA:Heroes

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

INKANTACJA - Zbiera moc Oracle'a w pocisk oczyszczającej energii, który po wypuszczeniu zadaje obrażenia, ukorzenia i oczyszcza wrogów z pozytywnych efektów na obszarze wokół celu. Jeżeli cel jest sojusznikiem, to jedynie oczyszcza z pozytywnych efektów. Może być ładowany maksymalnie przez 2.5 s. Czas trwania ukorzenienia jest równy czasowi inkantacji.

TYP ROZPROSZENIA: silne

OBRAŻENIA: 120 / 150 / 180 / 210
MIN. CZAS ZATRZYMANIA: 0.5
MAKS. CZAS ZATRZYMANIA: 2.5
PROMIEŃ: 300
CAST POINT 0s
Cooldown icon15 / 12 / 9 / 6
Mana icon100
Astralna kula trzeszczy od mocy, uwalniając strumień czystej energii, który tymczasowo zakłóca połączenie przeciwnika z jego własnym ciałem.
Fate's EdictW
Fate's Edict

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Oracle oczarowuje cel, rozbrajając go i zapewniając mu 100% odporności na obrażenia magiczne. Można użyć zarówno na sojusznikach, jak i wrogach.

CZAS TRWANIA: 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5
ZASIĘG: 500 / 600 / 700 / 800
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon16 / 13 / 10 / 7
Mana icon50
Rozbrzmiewa niewątpliwa przepowiednia: na wybranego sojusznika chwilowo magia wpływu mieć nie będzie. Ale jeśli chodzi o inne rodzaje cierpienia...
Purifying FlamesE
Purifying Flames

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Allied Units

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Wypala nieczystości z celu, zadając poważne obrażenia magiczne, a następnie stopniowo regenerując jego zdrowie. Wartość zregenerowanego zdrowia przekroczy wartość obrażeń. Można użyć zarówno na sojusznikach, jak i wrogach.

Umiejętność ulepszana przez Aghanim's Scepter.

Ulepszenie z Aghanim'a: Skraca czas oczekiwania i rzucania czaru.

Leczenie z Purifying Flames kumuluje się ze sobą.

OBRAŻENIA: 90 / 180 / 270 / 360
LECZENIE NA SEKUNDĘ: 11 / 22 / 33 / 44
CAŁKOWITE LECZENIE: 99 / 198 / 297 / 396
CZAS TRWANIA: 9.0
CZAS OCZEKIWANIA (SCEPTER): 1.0
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon2.25
Mana icon80 / 85 / 90 / 95
Jak sala wypełniona lustrami może zwielokrotnić światło pojedynczej świecy, tak roztrzaskane ściany wszechświata mogą zamienić światło przepowiedni w rozpaloną pochodnię.
False PromiseR
False Promise

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Allied Heroes

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Chwilowo zmienia przeznaczenie sojusznika, opóźniając wszystkie otrzymywane obrażenia oraz leczenie do zakończenia False Promise. Opóźnione w ten sposób leczenie zostaje podwojone. Usuwa większość negatywnych efektów z celu po rzuceniu.

TYP ROZPROSZENIA: silne

Opóźnione obrażenia i uleczenia wezmą pod uwagę pancerz oraz odporność na magię, gdy zostaną otrzymane.

Opóźnione obrażenia i uleczenia zostaną otrzymane natychmiast po tym, gdy cel stanie się podatny na obrażenia.

CZAS TRWANIA: 8 / 9 / 10
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon115 / 80 / 45
Mana icon100 / 150 / 200
Wrogowie i fałszywi prorocy często łgają, zapytani o losy śmiertelników.

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
+2 sekundy czasu trwania False Promise
25
-5 sekund czasu oczekiwania na Fate's Edict
False Promise zapewnia niewidzialność
20
+45 jedn. szybkości ruchu
+120 szt. złota/minutę
15
+150 jedn. zasięgu czarów
+25% dodatkowych PD
10
+1 sekunda maks. czasu trwania Fortune's End
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
20 +2.415 +1.721 +4.0
Szybkość ruchu295
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja2.1
Podstawowy czas ataku1.7
Obrażenia39 - 45
Czas ataku0.3