Frost BlastQ
Frost Blast

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Blasts the target enemy unit with damaging frost, dealing area damage and slowing movement and attack rates for [4] seconds. The primary target receives both base and area damage and extra attack speed slow.

DAMAGE: 40 / 80 / 120 / 160
PROMIEŃ: 200
SPOWOLNIENIE RUCHU: -30%
ATTACK SLOW: -30 / -40 / -50 / -60
OBRAŻENIA OBSZAROWE: 80 / 120 / 160 / 200
CAST POINT 0.4s
110 / 120 / 130 / 140
Mag mrozu Ethreain nie zapomniał nawet tych najprostszych tajników kontroli nad lodem.
Frost ShieldW
Frost Shield

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Allied Units

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Applies a magical frost shield around the target, reducing damage from attacks against it. While the shield is active, ice magic will affect nearby enemy units every 1 seconds, dealing minor damage and slowing them.

Wrogowie niewrażliwi na czary nie otrzymują obrażeń ani nie zostają spowolnieni.

Frost Shield można rzucać na budynki.

REDUKCJA OBRAŻEŃ: 30% / 40% / 50% / 60%
SPOWOLNIENIE: 20% / 25% / 30% / 35%
CZAS TRWANIA SPOWOLNIENIA: 0.5
OBRAŻENIA: 20 / 30 / 40 / 50
CZAS TRWANIA PREMII: 5 / 6 / 7 / 8
CAST POINT 0.2s
30 / 25 / 20 / 15
100 / 110 / 120 / 130
Magia mrozu otaczająca Ethreaina, która niegdyś chroniła go za śmiertelnego życia, wraz z czasem stała się jeszcze bardziej chłodna.
Sinister GazeE
Sinister Gaze

UMIEJĘTNOŚĆ:Channelled, Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

INKANTACJA - Hipnotyzuje wrogą jednostkę, sprawiając, że poruszy się ona do pewnego punktu między nią a tobą oraz wysysa procent jej obecnej many.

DYSTANS PRZEMIESZCZENIA: 32% / 38% / 44% / 50%
MANA DRAIN PER SECOND: 10%
24 / 22 / 20 / 18
50 / 60 / 70 / 80
Uwaga na mróz...
Ice SpireD
Ice Spire

UMIEJĘTNOŚĆ:Point Target

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Creates an Ice Spire at the target spot, slowing enemies around it. Can take 5 hero hits or 10 creep hits and when destroyed it will create a Frost Blast around it.

Chain Frost can bounce to the Spire if there are no other enemies in range.

Lich can cast Frost Shield on the Spire. Each Frost Shield tick will heal the spire by 1 hero attack.

MOVEMENT SLOW: -30%
EFFECT RADIUS: 750
DURATION: 15.0
CAST POINT 0.3s
25
150
Chain FrostR
Chain Frost

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Wyzwala kulę mrozu, która odbija się od pobliskich wrogich jednostek maksymalnie [10, 10, 10] razy, spowalniając je i zadając im obrażenia za każdym razem, gdy trafia. Wraz z każdym odbiciem zadawane obrażenia są zwiększane.

Chain Frost nie może zostać rozłączone.

Chain Frost porusza się z szybkością 850 jednostek.

Chain Frost nie odbija się na Zombie.

OBRAŻENIA NA ODBICIE: 250 / 400 / 550
WZROST OBRAŻEŃ: 15 / 20 / 25
ODBICIA: 10
ZASIĘG ODBICIA: 600
SPOWOLNIENIE RUCHU: -65%
SPOWOLNIENIE ATAKU: -65
CZAS TRWANIA SPOWOLNIENIA: 2.5
CAST POINT 0.3s
100 / 80 / 60
180 / 300 / 420
Niemal powszechnie uznawana za szczytowe osiągnięcie magii mrozu, kula mroźnej śmierci Ethreaina napełnia strachem serca tych, którzy ośmielają się stanąć na jego drodze.

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
Nieograniczona liczba odbić Chain Frost
25
Frost Shield Provides +50 HP Regen
+4s Frost Shield Duration
20
+100 Chain Frost Damage
-3s Frost Blast Cooldown
15
+0.5s Sinister Gaze Duration
+150 Frost Blast Radius and Damage
10
+10% Frost Shield Damage Reduction
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
20 +2.117 +2.024 +3.6
Szybkość ruchu295
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja1.38
Podstawowy czas ataku1.7
Obrażenia48 - 57
Czas ataku0.46