TorrentQ
Torrent

UMIEJĘTNOŚĆ:Point Target

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Przyzywa wznoszący się strumień, który po krótkim czasie wyrzuca wrogie jednostki w powietrze, ogłuszając, zadając obrażenia i spowalniając ich ruchy.

Początkowy efekt pęcherzyków jest widoczny tylko dla sojuszników.

Jednostki wyrzucone w powietrze zostaną ogłuszone i nadal mogą być atakowane.

PROMIEŃ: 225
SPOWOLNIENIE RUCHU: -35%
CZAS TRWANIA SPOWOLNIENIA: 1.75 / 2.5 / 3.25 / 4.0
CZAS TRWANIA OGŁUSZENIA: 1.6
OPÓŹNIENIE: 1.6
OBRAŻENIA: 75 / 150 / 225 / 300
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon16 / 14 / 12 / 10
Mana icon90 / 100 / 110 / 120
Po wezwaniu przez Admirała prastary strumień wody eksploduje z centrum świata.
TidebringerW
Tidebringer

UMIEJĘTNOŚĆ:Auto-Cast, Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

RODZAJ OBRAŻEŃ:Fizyczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:Yes

Legendarny miecz Kunkki na jeden atak zwiększa obrażenia i rani wszystkich przeciwników znajdujących się na dużym obszarze przed nim.

Obrażenia od rozpłatania pomijają niewrażliwość na czary.

ZASIĘG ROZPŁATANIA: 650 / 800 / 950 / 1100
PREMIA DO OBRAŻEŃ: 25 / 50 / 75 / 100
OBRAŻENIA (CLEAVE): 165%
CAST POINT 0s
Cooldown icon13 / 10 / 7 / 4
Zagubiona kladdyjska dusza zamieszkuje zaufanego Falomiota Kunkki, wzmacniając go w celu zniszczenia demonów z Katarakty.
X Marks the SpotE
X Marks the Spot

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Heroes

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Oznacza aktualną pozycję sojuszniczego lub wrogiego bohatera literą X i teleportuje go w to miejsce po kilku sekundach. Kunkka może wywołać powrót w dowolnym momencie przed upływem tego czasu. Użyta na sprzymierzonym bohaterze działa dwa razy dłużej.

Jeżeli cel stanie się niewrażliwy na czary po rzuceniu zaklęcia, nie zostanie przeniesiony na X po zakończeniu czasu trwania zaklęcia.

Przerywa inkantacje.

OPÓŹNIENIE (WRÓG): 4.0
OPÓŹNIENIE (SOJUSZNIK): 8.0
ZASIĘG: 400 / 600 / 800 / 1000
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon26 / 20 / 14 / 8
Mana icon50
Zestaw umiejętności magicznych Admirała zawiera takie sztuczki, które mogą być używane zarówno w bitwie, jak i dla rozrywki.
GhostshipR
Ghostship

UMIEJĘTNOŚĆ:Point Target

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Przyzywa statek widmo, który żegluje przez pole bitwy, by po chwili się rozbić, zadając obrażenia i ogłuszając wrogów wokół wraku. Sojuszniczy bohaterowie, z którymi się zetknie, biorą haust Rumu Admirała, który zapewnia im premię do szybkości ruchu i opóźnienie reakcji na otrzymywane obrażenia.

Umiejętność ulepszana przez Aghanim's Scepter.

Ulepszenie z Aghanim'a: Przeciąga wrogów wraz ze statkiem-widmo do miejsca katastrofy. Wrogowie mogą normalnie wykonywać działania, gdy są ciągnięci.

Obrażenia zadawane po zakończeniu działania rumu nie są śmiertelne i nigdy nie zabiją bohatera.

Rzeczywisty obszar działania umiejętności jest większy od samego statku.

Szybkość ruchu statku wynosi 650 jednostek.

DAMAGE: 400 / 500 / 600
OPÓŹNIENIE UDERZENIA: 3.1
ZASIĘG: 2000
SZEROKOŚĆ: 425
PREMIA DO SZYBKOŚCI (RUM): 10%
CZAS TRWANIA PREMII (RUM): 10.0
CZAS TRWANIA OGŁUSZENIA: 1.4
OPÓŹNIONE OBRAŻENIA: 40% / 45% / 50%
CAST POINT 0.3s
Cooldown icon60 / 50 / 40
Mana icon125 / 175 / 225
Ostatni statek Kladdyjskiej Marynarki Wojennej jest niczym innym niż widmem, ale dla wrogów Admirała jest czymś rzeczywistym.
ReturnD
Return

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

Przemieszcza oznaczonego bohatera do litery X.

Cooldown icon1
Mana icon0

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
+60% obrażeń od rozpłatania z Tidebringer
25
Flota Ghostshipów
+25 pkt. Siły
20
+100 jednostek obszaru działania Torrent
+120 pkt. obrażeń od Torrent
15
+12 regenerowanych pkt. zdrowia
+6 pkt. pancerza
10
+40 pkt. obrażeń
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
24 +3.814 +1.318 +1.5
Szybkość ruchu300
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja2.96
Podstawowy czas ataku1.7
Obrażenia50 - 60
Czas ataku0.4