VacuumQ
Vacuum

UMIEJĘTNOŚĆ:Point Target

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tylko silne rozproszenia

Dark Seer tworzy nad wyznaczonym obszarem próżnię, która wciąga wrogie jednostki, przerywając ich wykonywane akcje i zadając im obrażenia.

Ta umiejętność przerywa inkantacje.

Przyciąga jednostki w przeciągu 0,5 sekundy, zanim zada obrażenia.

Nie przyciąga nietykalnych jednostek.

Drzewa w pobliżu centrum Vacuum zostaną zniszczone.

PROMIEŃ: 400 / 450 / 500 / 550
OBRAŻENIA: 25 / 50 / 100 / 200
ZASIĘG CZARU: 450 / 500 / 550 / 600
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon60 / 50 / 40 / 30
Mana icon100 / 130 / 160 / 190
Ish'Kafel przesuwa środek grawitacji w dowolnie wybrane przez siebie położenie.
Ion ShellW
Ion Shell

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Creeps, Heroes

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Otacza cel najeżoną tarczą, która zadaje obrażenia pobliskim wrogom.

Zadaje małą ilość obrażeń co 0,1 sekundy.

Umiejętność nie zadaje obrażeń celowi, na którym jej użyto.

Rzucenie umiejętności Ion Shell na jednostkę, która już jest pod jej wpływem, spowoduje zastąpienie starego efektu nowym.

PROMIEŃ: 250
OBRAŻENIA NA SEKUNDĘ: 30 / 50 / 70 / 90
CZAS TRWANIA: 25.0
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon9
Mana icon100 / 110 / 120 / 130
Dark Seer wykrawa dziurę do „Krainy za Ścianą”, powodując wydostanie się z niej pryzmatycznej energii.
SurgeE
Surge

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Allied Units

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:Yes

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Napełnia wskazaną sojuszniczą jednostkę mocą, dając jej na krótki czas zwiększoną szybkość ruchu i umożliwiając przenikanie przez jednostki. Pozwala na przekroczenie limitu szybkości ruchu i jednostka nie może zostać spowolniona.

Jednostki pod wpływem Surge nie mogą zostać spowolnione, chyba że efekt zostanie usunięty.

CZAS TRWANIA: 6.0
PREMIA DO SZYBKOŚCI: 36% / 54% / 72% / 90%
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon16 / 14 / 12 / 10
Mana icon50
Ish'Kafel niegdyś użył swego potężnego umysłu do przebycia labiryntu pomiędzy ścianami.
Wall of ReplicaR
Wall of Replica

UMIEJĘTNOŚĆ:Point Target

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

Tworzy ścianę wypaczającego światła, które spowalnia i tworzy replikę każdego wrogiego bohatera, który przez nią przejdzie. Repliki wrogów są pod kontrolą Dark Seera. Repliki trwają dopóki nie zostaną zniszczone lub dopóki ściana nie zniknie.

Umiejętność ulepszana przez Aghanim's Scepter.

Ulepszenie z Aghanim'a: Zwiększa obrażenia zadawane przez iluzje.

Nie tworzy iluzji z innych iluzji.

Tworzy ścianę o długości 1300 jednostek, która jest prostopadła do linii między Dark Seerem a celem.

CZAS TRWANIA ŚCIANY: 45.0
OBRAŻENIA OD REPLIK: 70% / 85% / 100%
OBRAŻENIA ZADAWANE REPLIKOM: 200%
ZASIĘG CZARU: 1300
OBRAŻENIA OD REPLIK (SCEPTER): 100% / 120% / 140%
SPOWOLNIENIE RUCHU: 50% / 60% / 70%
CZAS TRWANIA SPOWOLNIENIA: 0.75
CAST POINT 0.2s
Cooldown icon100
Mana icon125 / 250 / 375
Choć Dark Seer nie jest w stanie wrócić do swojego macierzystego wymiaru, może zakląć część pryzmatycznej ściany za pomocą potęgi swojego umysłu, siejąc zamieszanie wśród szeregów nieprzyjaciela.

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
+150 pkt. obrażeń od Ion Shell
25
Dwie równoległe ściany z Wall of Replica
Surge działa w promieniu 400 jednostek
20
-15% czasów oczekiwania
+75 jednostek obszaru działania Vacuum
15
+12 regenerowanych pkt. zdrowia
+90 pkt. obrażeń
10
12% szansy na unik
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
24 +3.112 +1.221 +2.7
Szybkość ruchu300
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja6.68
Podstawowy czas ataku1.7
Obrażenia54 - 60
Czas ataku0.59