Chaos BoltQ
Chaos Bolt

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tylko silne rozproszenia

Ciska tajemniczym pociskiem energii w wybraną jednostkę. Powoduje ogłuszenie o losowym czasie trwania i zadaje losowe obrażenia.

Czas trwania ogłuszenia i zadane obrażenia są odwrotnie proporcjonalne.

Pobliskie iluzje będą naśladować animację rzucania.

MIN. OGŁUSZENIE: 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2.0
MAKS. OGŁUSZENIE: 2.2 / 2.8 / 3.4 / 4.0
MIN. OBRAŻENIA: 90 / 110 / 130 / 150
MAKS. OBRAŻENIA: 180 / 220 / 260 / 300
CAST POINT 0.4s
13 / 12 / 11 / 10
110 / 120 / 130 / 140
Nawet Chaos Knight nie jest w stanie przewidzieć skutków tego ładunku piekielnej energii.
Reality RiftW
Reality Rift

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Enemy Units

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Teleportuje Chaos Knighta, wszystkie posiadane przez niego iluzje i wybraną wrogą jednostkę do punktu pomiędzy nim a celem. Redukuje pancerz wrogiej jednostki na 6.0 s.

Chaos Knight i cel zostają zwróceni ku sobie nawzajem, a Chaos Knight i jego fantomy dostaną rozkaz ataku na cel.

ZASIĘG CZARU: 550 / 600 / 650 / 700
DYSTANS PRZYCIĄGNIĘCIA: 250 / 300 / 350 / 400
REDUKCJA PANCERZA: 4 / 5 / 6 / 7
CAST POINT 0.3s
18 / 14 / 10 / 6
50
Armageddon pędzi między światami, niosąc Chaos Knighta ku jego ofierze, gdziekolwiek by się nie chowała.
Chaos Strike
Chaos Strike

UMIEJĘTNOŚĆ:Passive

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:Yes

Ataki Chaos Knighta mają szansę na wykonanie trafienia krytycznego o różnej sile oraz kradną zdrowie o równowartości procentu zadanych obrażeń.

SZANSA: 33.33%
MIN. TRAFIENIE KRYTYCZNE: 120%
MAKS. TRAFIENIE KRYTYCZNE: 140% / 175% / 210% / 245%
KRADZIEŻ PZ PRZY KRYT. TRAFIENIU: 24% / 36% / 48% / 60%
Nieokiełznana moc Chaos Knighta powala każdego, kto stanie mu na drodze, miażdżąc nawet najtwardsze z pancerzy.
PhantasmR
Phantasm

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

DZIAŁA NA:Allied Heroes

Przyzywa kilka fantomów będących kopiami Chaos Knighta z innych wymiarów. Fantomy są silnymi iluzjami, które zadają 100% obrażeń, ale otrzymują 325% obrażeń.

TYP ROZPROSZENIA: zwykłe

Usuwa większość negatywnych efektów z Chaos Knighta.

Podczas przywoływania iluzji bohater jest nietykalny przez %invuln_duration% s, co pozwala mu uniknąć ogłuszeń i obrażeń.

Silnych iluzji nie można zabić natychmiastowo czarami.

LICZBA FANTOMÓW: 1 / 2 / 3
CZAS TRWANIA FANTOMÓW: 30.0
OBRAŻENIA FANTOMÓW: 100%
OBRAŻENIA ZADAWANE FANTOMOM: 325%
CAST POINT 0.4s
75
75 / 125 / 175
Chaos Knight zbiera zjawy ze swoich bitew stoczonych w wielu światach i w wielu czasach, by z ich pomocą zgnieść każdego, kto mu się przeciwstawi.

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
+10.0 s czasu trwania Phantasm
25
+10% szansy na Chaos Strike
Reality Rift pomija niewrażliwość na czary
20
+0.5 s min./maks. czasu ogłuszenia z Chaos Bolt
+12 pkt. Siły
15
-3 s czasu oczekiwania na Chaos Bolt
+200 jedn. dystansu przyciągnięcia z Reality Rift
10
+20% kradzieży zdrowia z Chaos Strike
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
22 +3.218 +1.418 +1.2
Szybkość ruchu320
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja4.52
Podstawowy czas ataku1.7
Obrażenia51 - 81
Czas ataku0.5