Mist CoilQ
Mist Coil

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Creeps, Heroes

RODZAJ OBRAŻEŃ:Magiczne

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:Yes

Abaddon, kosztem swojego zdrowia, uwalnia wiązkę zabójczej mgły, która może zadać obrażenia wrogiej jednostce lub uleczyć sojuszniczą.

KOSZT W ZDROWIU: 75 / 100 / 125 / 150
OBRAŻENIA/LECZENIE: 120 / 165 / 210 / 255
CAST POINT 0.25s
Cooldown icon4.5
Mana icon50
Tajemnicze opary z chrzcielnicy rodziny Avernus od teraz są częścią oddechu Abaddona, który uwalnia je wedle woli.
Aphotic ShieldW
Aphotic Shield

UMIEJĘTNOŚĆ:Unit Target

DZIAŁA NA:Allied Units

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Przyzywa mroczną energię wokół sojuszniczej jednostki, tworząc tarczę, która pochłania pewną liczbę punktów obrażeń przed zniknięciem. Tarcza ta przy zniszczeniu zadaje obrażenia równe swojej początkowej wytrzymałości. Po rzuceniu usuwa ogłuszenia i niektóre rodzaje negatywnych efektów.

TYP ROZPROSZENIA: silne

CZAS TRWANIA: 15.0
MAKS. POCHŁ. OBRAŻEŃ: 110 / 140 / 170 / 200
PROMIEŃ WYBUCHU: 675
CAST POINT 0.4s
Cooldown icon12 / 10 / 8 / 6
Mana icon100 / 105 / 110 / 115
Moce czarnej mgły budzą się, żeby pochłaniać ataki, zupełnie jak czarna mgła pochłania światło.
Curse of Avernus
Curse of Avernus

UMIEJĘTNOŚĆ:Passive

POMIJA NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZARY:No

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Tak

Abaddon atakuje wroga, spowalniając jego szybkość ruchu. Jeżeli cel zostanie trafiony 4 razy, zostanie na niego nałożona przerażająca klątwa, przez którą zostanie uciszony i spowolniony, a ataki skierowane przeciwko niemu zyskają dodatkową szybkość.

PODSTAWOWY CZAS TRWANIA: 4.0
BAZOWE SPOWOLNIENIE: 10% / 15% / 20% / 25%
CZAS TRWANIA KLĄTWY: 4.5
SPOWOLNIENIE Z KLĄTWĄ: 30% / 40% / 50% / 60%
SZYBKOŚĆ ATAKU (CURSE): 40 / 60 / 80 / 100
Borrowed TimeR
Borrowed Time

UMIEJĘTNOŚĆ:No Target

MOŻNA ROZPROSZYĆ:Nie

Po aktywacji wszystkie zadawane ci obrażenia będą cię leczyły, zamiast ranić. Zostanie także zdjęta z ciebie większość negatywnych efektów. Kiedy umiejętność jest gotowa do użycia, aktywuje się samodzielnie, gdy twoje zdrowie spadnie poniżej progu 400 pkt.

Umiejętność ulepszana przez Aghanim's Scepter.

TYP ROZPROSZENIA: silne

Ulepszenie z Aghanim'a: Przedłuża czas trwania. Gdy umiejętność jest aktywna, część wszystkich obrażeń otrzymywanych przez sojuszniczych bohaterów w promieniu działania zostanie przekierowana do Abaddona.

Borrowed Time można aktywować, kiedy Abaddon jest wyłączony z walki, ale nie kiedy jest uciszony.

PRÓG ZDROWIA: 400
CZAS TRWANIA: 4 / 5 / 6
CZAS TRWANIA (SCEPTER): 5 / 6 / 7
PRZEKIEROWANIE OBRAŻEŃ (SCEPTER): 50%
ZASIĘG PRZEKIEROWANIA (SCEPTER): 1200.0
Cooldown icon60 / 50 / 40
Mana icon0
Ten najbardziej nienaturalny spośród wszystkich darów chrzcielnicy rodziny Avernus zupełnie przechodzi pojęcie śmiertelników. To, co powinno ranić, leczy. To, co powinno odebrać życie, nadaje sił.

Ostatnia aktualizacja

Hero Talents
Talent Tree
375 jednostek obszaru działania Mist Coil
25
+225 pkt. wytrzymałości Aphotic Shield
+90 pkt. obrażeń
20
-20% czasów oczekiwania
+75 pkt. leczenia/obrażeń od Mist Coil
15
+8 pkt. pancerza
+25% dodatkowych PD
10
+20 jedn. szybkości ruchu
Atrybuty bohatera
SiłaZręcznośćInteligencja
23 +3.023 +1.521 +2.0
Szybkość ruchu325
Zasięg widzenia1800/800
Zbroja1.22
Podstawowy czas ataku1.7
Obrażenia55 - 65
Czas ataku0.56